Alpaslan Tetik

Electric and Electronic Engineer
Blog Maceramı sonlandırdığımı üzülerek bildirmek istiyorum. Uzun süredir sürdürdüğüm online not defterimi yani blogumu kapatarak bir deftere dönmeye karar kıldım. Eski yazılarıma Medium platformu üzerinden erişebilirsiniz.
C
C++
Python

Loading Bar Yapımı with C Language

#
Genel olarak yaptığımız programların baş kısmına bir giriş kısmı eklemek isteyebilirsiniz. Bu konuda alt kısımda ki kodları inceleyebilirsiniz.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
// AATTK:NET
void gotoxy(int x, int y){
  COORD coord;
coord.X = x;
coord.Y = y;
    SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
}
void load(){
    int row,col,r,c,q;
    gotoxy(36,14); 
    //Burada Hangi konumdan başlayacagını söylüyoruz
    printf("loading...");
    gotoxy(30,15);
    //Burada Hangi konumdan başlayacagını söylüyoruz
    for(r=1;r<=20;r++){
    sleep(1);//Duraksama süresi
    printf("%c",177);}
    getch();
}
//Main Function
int main(){
load();
getch();
return 0;
}